"Evcera Peşrev" ve "Saz Semaisi" ile tanınmış ilk Türk kadın besteci ...

Dilhayat Kalfa,

Evcera Peşrev ve Saz Semaisi ile tanınmış ilk Türk kadın besteci.
Osmanlı İmparatorluğu’nda besteleriyle ünlenen ilk müslüman kadın saray bestecisidir.  
Dilhayat Kalfa hakkındaki belgelerde, kendisinin tambur çaldığı da belirtilmektedir.  Sarayda yetişmiş ve kalfalığa kadar yükselmiş olan Dilhayat kalfa, Bestekar Itri’nin öğrencisi olduğu düşünülmektedir.


18. yy. güfte mecmualarında belirtilen, besteci Dilhayat kalfa adına kayıtlı Rast ve Eviç makamlarında murabba beste ve Segah makamında bir semaisi ile birlikte on üç eseri  bulunmaktadır.  

Darülelhan Tasnif Heyeti (Konservatuvar) tarafından tesbit edilmiş eserleri  arasında, Evcara makamındaki bir peşrevi ve saz semaisi klasik Türk müziğinde özel bir değere sahiptir. Özellikle evcara makamındaki eserleriyle ünlenmiş besteci, eserlerini bestelerken çifte düyek, remel, devrikebir, hafif muhammes gibi büyük usulleri kullandığı bazı dergi ve yayınlarda belirtilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ