Bir tiyatro gösterisinin seyirciler üzerinde uyandırdığı “arınma” etkisi...

Katarsis,

Catharsis,
Yunanca, Katharsis,
Yunanca saflaştırma, temizlik, açıklama anlamına gelen katharsis.
Temizleme, temizlenme, paklaşma, saflaşma, iç arınma anlamlarını içerir.
Bir tiyatro gösterisinin seyirciler üzerinde uyandırdığı arınma etkisi.
Antik Yunan'da bir tür ruh dönüşümü olarak kabul edilir.

Dehşet ve acıma duygularının seyirciyi içsel bir arınmaya götürdüğü kabul edilir. 
Seyircilerin olmayacak tutkularından arınmaları. Bu da ancak duyulan korku ve acıma duygusunun uyandırılması ile olabilir. Katarsis, Aristoteles'in (MÖ. 350 yıllarında) Poetica adlı eserinde kullandığı bir sözcüktür.

Katarsis, özünde ruhani başkalaşmayı, ruhun hem özgürlüğüne hem de tarafsızlığına kavuşturulmasını simgeler. Bilinç dışına itilmiş duyguların yaşanıp, boşalım olanağına kavuşturulması, hastanın patojen duygulardan ve nevrotik belirtilerden kurtarılmasıdır. Psikanalizin kurucusu Freud ise katarsisi, psikanalizin tarihteki ilk hastası Anna O.’ya uygulanan katartik yöntem ismiyle anılan ilk vaka olmuştur.

Freud bireyin saldırganlık duygularından arındırılması amacıyla kullanılan ve serbest çağrışıma dayanan bir yöntem olarak kullanılmış.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ