Yapılmış, gerçekleşmiş iş ...

Edim,
Amel,
Eylem,
Yapılmış, gerçekleşmiş iş.
İngilizce: act, performance,

Çeşitli güdülerden kaynaklanan ve tanısal bir içeriği olan amaçlı davranış. 

Belirli bir iş durumu ile karşılaştığı zaman kişinin yapabildikleri. 
Herhangi bir gereksinim durumunda, belirli çevresel bir uyarıcı olmaksızın, organizmanın kendiliğinden ortaya koyduğu davranış.
Yapılan iş, eylem.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ