Rubai, En büyük ustası Ömer Hayyam olan şiir türü ...

Rubai,
En büyük ustası Ömer Hayyam olan şiir türü.

Ömer Hayyam,
Farsça, عمر الخيّام
Asıl adı, Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim’el Hayyam. 
İranlı alim, şair, filozof, matematikçi ve astronom.
18 Mayıs 1048 tarihinde İran'ın Nişabur kentinde doğdu. 
4 Aralık 1131 yılında doğduğu yer olan Nişabur'da vefat etti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ