XVII. yüzyılın ünlü Osmanlı gezgini ...

Evliya Çelebi,
Arapça, ( اوليا چلبي), 
D. 25 Mart 1611, İstanbul - Ö. 1685 
XVII. yüzyılın önemli Osmanlı gezginidir.  Elli yıl süren Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş. 70 yaşına kadar süren 42 yıllık gezisi esnasında gördüklerini Seyahatname adlı 10 ciltlik eserinde yayınlamıştır.

Evliya Çelebi, Kütahyalı olup, İstanbulun fethinden sonra İstanbul'a yerleşmiş. 

İstanbul'un Fethi sırasında Evliya Çelebi'nin dedesinin dedesi  Yavuz Özbek, Fatih’in akıncılarından olup fetih ganimeti ile Unkapanı'nda yüz dükkan, bir cami (Sağrıcılar-bugünkü  Yavuz Sinan) ile beraber bir ev yaptırmıştır. 

Evliya Çelebi'nin dedesi Kara Ahmet Bey, Derviş Mehmed Zılli, Annesi Abhaz'dır.

Evliya Çelebi, çok iyi bir öğrenim görmüş. Saraya özgü Enderun'da eğitim görmüş.
Özel hocalardan Kur'an, Arapça, güzel yazı, musiki, beden eğitimi ve yabancı dil dersleri alan Evliya Çelebi iyi bir hafızdır. 

Babası, annesi ve büyük annesi Beyoğlu'nda şimdiki Lohusa Sultan Türbesi yakınındaki Meyyit Mezarlığı'nda gömülüdür.


Evliya Çelebi tarafından XVII. yüzyılda yazılmış 10 ciltten oluşan ünlü eseri Seyahatname, bir gezi kitabıdır bunlar;

  • 1630 - İstanbul ve çevresi
  • 1640 - Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Azerbaycan
  • 1640 - Suriye, Filistin, Ermenistan ve Rumeli
  • 1655 - Doğu Anadolu Bölgesi, Irak, ve İran
  • 1656 - Rusya ve Balkanlar
  • 1663/1664 - Macaristan'da askeri seferler
  • 1664 - Avusturya, Kırım, ve ikinci kez Kafkaslar
  • 1667-1670 - Yunanistan ve ikinci kez Kırım ve ikinci kez Rumeli
  • 1671 - Hac için Hicaz, Mekke ve Medine
  • 1672 - Mısır ve Sudan
Evliya Çelebi gördüğü bir rüyada Hz. Muhammed'in yanına gidip ondan şefaat dilemek isterken "Şefaat ya Resulallah" diyeceğine, "Seyahat ya Resulallah" der. Böylece, seyahati başlamış.
Evliya Çelebi, İstanbul ve çevresi ile başladığı gezilerinin sonuncusu Mısır ve Sudan’a olmuştur. 
Evliya Çelebi, 1682 yılından sonra vefat etmiş. Ölüm yeri ve mezarı bilinmemektedir.
Unesco tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı, Evliya Çelebi yılı ilan edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ