İçinden pazarlıklı ve sinsi kimse…

Hınaza,
İçinden pazarlıklı ve sinsi kimse.
Daha çok Kırşehir ve Adana yörelerinde içinden pazarlıklı, sinsi, hain (kimse) için kullanılmaktadır.

Sinsi, öfkesini, kinini kimseye sezdirmeyen, iyi görünüp kötülük yapan. 
İçten pazarlıklı insanlar genelde hem sinsi, hem iki yüzlü, hem de yalancıdır.
Sinsi, yapacağı kötülükleri sezdirmeyen (kimse).      
Sinsi, kendini gizleyen, gizlenen. 
Gizli ve kurnaz bir şekilde kötülük için yapılan şey.  

Kayseri yöresinde cimri, aç gözlü anlamında  kullanılmaktadır.
Hınaza kelimesi kıskanç, inatçı, hırçın, haylaz, nazlanan anlamında da kullanılmaktadır.

Ayrıca Niğde yöresinde hiç bir şeyden hoşnut kalmayan kimseler, edepsiz, utanmaz kimse anlamında hınaza kelimesi kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ