Sıkıntı, üzüntü, keder ...

Anakodos,
Giresun yöresinde kullanılır.
Dargın, somurtkan anlamındadır.

Trabzon yöresinde kullanılan bir kelimedir. Sıkıntı, keder anlamındadır.
Sıkıntı,  
Üzüntü,  
Keder.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ