1896 yılında yayınlanan Kıbrıs'ın ilk mizah gazetesi ...

Kokonoz,
Akbaba,
Kıbrıs Türklerinde yazılı mizah dönemi, 1896 yılında  yayınlanmaya başlanan Kokonoz, (1896-1910) adlı mizah gazetesiyle başlamıştır. 1896 yılında yayınlanan Kıbrıs'ın ilk mizah gazetesidir. On beş günde bir yayınlanmış. 
Kokonoz gazetesinden sonra Kıbrıs’ta yayınlanan diğer mizah içerikli yayınlardan bazıları şunlardır: 
Akbaba, 
Davul, 
Zırıltı,
Karga. 


1896 yılında Kokonoz ve hemen akabinde çıkarılan Akbaba, Kıbrıs Türklerinin ilk mizahi gazeteleri olarak dikkat çekmektedir. İlk sayısı 27 Kasın 1896 ( 27 Teşrin-i Sani 1321) 'de çıkmış. Yazarı ve imtiyaz sahibi, Zaman Gazetesi yazarlarından Ahmet Tevfik Efendi idi. Dört sahife halinde çıkan bu mizah gazetesinde, yazıların kimin yazdığı pek belirtilmemiş. Kokonoz'un idarehanesi, once  Zaman Matbaasında, daha sonra da Kıbrıs Adasında Lefkoşa'da, Kıbrıs Matbaasında basılmış.

Kokonoz, 17 - 9 - 1897 ( 1 Teşrin-i evvel 1312 )'de 23. sayısında isim değiştirerek, Akbaba adıyla çıkmaya başlar. Ahmet Tevfik efendi,  1 - 5 - 1910 tarihinde Zamanın kapanmasından sonra Kokonoz'u yeniden yayınlamaya başlar. Fakat bu defa Kokonoz ancak 9  sayı devam edebilmiş. 28 Haziran 1910 yılında kapanmıştır. 

Kıbrıs Türk toplumunda önemli bir yere sahip olan mizah sanatı, sosyal bir eğlence aracı olarak (gölge oyunu, kukla, orta oyunu) icra edilmesinin yanı sıra, sözlü halk edebiyatının çeşitli dallarında da (masal, destan, bilmece, mani, tekerleme vb.) kullanıla gelmiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ