Tin, Ruh ...

Tin,
Ruh, 
Arapça ruh, [ روح ] 
Farsça [جان ] ruh,
Ruh, Can, Öz,
Can, Sevgili.

Ruh, Yaratılış, karakter, tıynet demektir.

Nefisler, Ruhlar  için enfüs ( انفس )
Ervah, [ ارواح ] Ruhlar, Nefisler, 


Arapça, Melekut [ ملکوت ] ruhlar alemi demektir.
Ayrıca farsça [ رخ ] yanak, yüz anlamındadır.
Ruhban, Arapça, Papazlar demektir, [ رهبان ]. 
Ruh Esans demektir. 
Mecaz anlamda ile duygudur, his'dir.
Canlılık, şevk, hayatiyet demektir.


Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu.
Felsefede, Ruh, bedeni etkin kılan canlılık ilkesi, bedenin hayat gücüdür.

İnsan ve hayvanda vücudu canlı kılan, bilen, duyan ve idrak eden hayat gücü, hayat cevheri, can.
Allah tarafından yaratıldıktan sonra insan bedenine üflenen, ölümden sonra da varlığı devam eden ve mahiyeti tam olarak bilinemeyen ilahi ve manevi cevhere dini anlamda ruh denmektedir.

Ayrıca arapçada satranç oyununda kale denen taş'a ruhh denilmiş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ