Kuram, Teori ...

Nazariye,
Kuram,
Teori,
İng. Theory.
Fransızca théorie .
Arapça, nazariye [ نظریه ] 
Teori. 
Teorik, Nazari [ نظری ] .
Teoriler, Nazariler, Nazariyat, [ نظریات ] 


Arapça nazariye, [ نظریه ] teori demektir.
Kuram, nazariye.
Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü.  
Bir olay, bir yapı ya da düzenin nedenlerini açıklamak isteyen genel düşünce, görüş; kuram.

Uygulamaya bağlı olmayan, düşünce alanında kalan soyut bilgi.
Sistemli bir şekilde bilinen veya gözlenen olayların ifadesi ve açıklaması olarak öne sürülmüş veya kabul edilmiş düşünceler, ifadeler sistemi.
Bir bilime temel olan fikirlerin sistematik ifadesi halindeki kurallar bütünü, kuram, teori: 
Belli bir konudaki sistemli düşüncelerin bütünü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ