Çok akıllı, en akıllı ...

Akal,
A'kal,
En akıllı, 
Pek akıllı, 
Daha akıllı.
Arapça bir kelimedir. 
Arapça akal kelimesi, idrak etmek anlamındaki akl kelimesinden türetilmiştir.
Arapça, akal, (ﺍﻋﻘﻞ) 
Çok akıllı,

Akıllıların en akıllısına da A’kal-i ukala denir.
Ukala, Akıllıların en akıllısı, çok akıllı.

Ekal, (ﺍﻗﻞّ) 
Arapça, az, nadir olmak anlamındaki ḳillet  kelimesinden çok aşağı, en az aşağı anlamında eḳall kelimesi türetilmiştir. 
Azın azı, Akall-i kalil.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ