Mevlevi tarikatının, 14. yüzyılda yaşamış önde gelen şeyhlerinden biri...

Aba Puşi Veli,
Balı Mehmet Çelebi.
Abapuşi Veli,
Aba Puş Bali,
Aba Puş Bali Çelebi, 
Mevlevi tarikatının, XIV. yüzyılda yaşamış önde gelen şeyhlerinden biri.

Afyonkarahisar’ın alim ve velilerden olan Aba Puş Bali’nin asıl ismi Balı Mehmet Çelebi’dir. Balı Sultan olarak da bilinir. Aba Puş Bali, Mevleviliğe intisap ettikten sonra saltanat elbisesi yerine tarikat abası ve külahı giymesinden dolayı babası Aba Giyen anlamına gelen Aba Puş, lakabı verilmiş ve bununla meşhur olmuş. 
Aba Puş Bali aynı zamanda dedesi Süleyman Şah¸ Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’in kızı Mutahhara Sultan ile evli olduğu için Mevlana Hazretlerinin 6. nesilden torunudur. 
İnsanları irşat etmek üzere icazet aldı. Dedesi Hızır Paşa’nın vefatından sonra da şeyh oldu. 

Aba Puş Bali, 1485 senesinde vefat eder ve Mevlevi  Dergahının bahçesine defnedilir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ