Hıristiyanlıkta tözsel bakımdan ayrı olarak kabul edilen üç tanrısal kişiliğin her biri...

Uknum
Arapça, (ﺍﻗﻨﻮﻡ).
Hıristiyanlıkta teslisi meydana getiren üç unsurdan baba, oğul, ruhul kudüs (kutsal ruh) her biri, hipostaz.
Hıristiyanlıkta tözsel bakımdan ayrı kabul edilen üç tanrısal kişiliğin her biri.

Öge, İlke, Uknum, Eleman, Unsur.
Felsefede Hipostaz,
Dayatı.
Asıl, rükün, zat.
Rükün (Rukn),
Bir şeyin en güçlü ve sağlam yönü.
Asıl, esas, temel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ