Osmanlılarda, akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı olarak ayrılması ya da devlete vergi olarak verilmesi ...

Pençik,
Farsça pençik, beşte bir.
Yani penç ü yek (penç-yek), Pencik (pençik).
Acemi oğlan adayı,
İşçi, hizmetçi.
Osmanlılarda, 1363 yılından sonra uygulanmaya başlanmıştır.
Osmanlılarda, akın ve savaşlarda ele geçirilen her beş tutsaktan birinin hükümdarın hakkı olarak ayrılması ya da devlete vergi olarak verilmesi.

Savaşlarda elde edilen esirlerin asker olarak alınmasıyla ilgili Pençik Kanunu tertib edilmişti. Buna göre alınan esir oğlanlara Pençik Oğlanı adı verilmişti. Elde edilen bu esirler,  Pençikçi denilen memur tarafından tesbit edilir. Bunlardan on ila on yedi yaşları arasında olan erkek esirlerden vücutça kusursuz ve sağlam olanlar devletçe üçyüz akçe karşılığı, satın alınırdı. Böylece Acemi ocağına ilk efrad, Pençik kanunu ile toplanmıştır. Bu sistemin gelişmesinde büyük ölçüde rolü bulunan Kara Rüstem de Gelibolu'da Pençik vergisini (Resm-i Pençik) toplamakla görevlendirilmişti.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ