Eski Ahit’in ilk kitabı...

Tekvin,
Eski Ahit’in ilk kitabı.

Arapça, Tekvin, (ﺗﻜﻮﻳﻦ)
Arapça kevn, var olmak.
Arapça tekvіn, Yaratma, var etme.
Oluşturma, var etme, yaratış, yaratma.

Eski Ahit, Kitab-ı Mukaddes, Tevrat(Torah) ve Zebur'u da kapsar. Eski Ahit ve Yeni Ahit'in toplamı, Kitab-ı Mukaddes'i oluşturur.
Eski Ahit, Tanrı’nın Hz. Musa ile Sina’da yaptığı ahdi, Yeni Ahit ise İsa’nın havarileriyle son akşam yemeğinde yaptığı sözleşmeyi temsil etmektedir. Eski Ahitin en temel işlevi İsa Mesih’ in gelişini müjdeleyen ifadeler taşımasıdır. Eski Ahit ve Yeni Ahit Kutsal Kitap iki ana bölümden oluşur. Bunlar, Eski Ahit (Tevrat, Zebur) ve Yeni Ahit (İncil)’ten oluşur.

Eski Ahit'i oluşturan bölümler:
Musa’nın Beş Kitabı;
Tekvin veya Yaratılış.
Çıkış veya Mısır'dan Çıkış.
Levililer.
Sayılar veya Çölde Sayım.
Tesniye veya Yasa'nın Tekrarı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ