Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.. .

Kayyum,
Kayyim,
Fr. Aseite.
Arapça kayyim.
Arapça, (ﻗﻴّﻮﻡ)

Cami hademesi.
Eski dilde Cami hademesi.  
Eski dilde, Belli bir malın yönetilmesi veya belli bir işin yapılması için görevlendirilen kimse.
Arapça kiyam kelimesinden kayyum kelimesi türetilmiş. Arapça kiyam kelimesinin anlamı, kalkmak, sabit olmak, gözetmek demektir.  Kayyum, kendi zatı ile kaim olan, varlığında ve varlığının devamında her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisinin hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, bütün mahlukatı var kılıp varlığını devam ettiren demektir.
Kayyumiyet, kayyum olma durumudur. 
Varlığı kendinden olma, başka varlıktan çıkmamış olma durumu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ