Yer’in kabuk ile manto arasındaki sınırı...

Moho,
Mohorovicic Süreksizliği.
Kabuk ile manto arasındaki sınıra Mohorovicic Süreksizliği (Moho) denilir. Bu kesimde yoğunluğa bağlı olarak sismik P dalgalarının hızı litosferde 7,2 km/s iken, mantonun üst kısmında 8,1 km/s'ye çıkar. Yer’in kabuk ile manto arasındaki sınırı.

Yer kabuğu, Taş küre veya litosfer;
Yerküre'nin en dış kısmında bulunan yapıdır. Granitik yer kabuğunda silisyum ve alüminyum elementleri hakimdir. Bu nedenle daha hafiftir; yoğunluğu 2,7-2,8 g/cm3 arasında bulunur. Yer kabuğunun üst kısmını teşkil eder. Bazaltik yer kabuğunda silisyum ve magnezyumlu unsurlar hakimdir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ