Önü hendekli siper..

Or,
Ür,
Halk dilinde, düşman saldırısına karşı koymak için düzenlenmiş yer, önü hendekli toprak tabya, hendek.
Önü hendekli siper, Siper, hendek, Kale hendeği,
Farsça, siper, (ﺳﭙﺮ).
Korunmak, gizlenmek maksadıyle arkasına, altına veya içine sığınılacak, saklanılacak şey.

Hendek,

Ür,
Afyon yöresinde halk dilinde hendeğe ür denmektedir.
Arapça, ḫandaḳ,
Farsça khendeq,
Şehir, hisar, kale, tarla vb. yerlere girilmesini önlemek, arazide, yol kenarlarında suların akmasını sağlamak için kazılan, iki tarafı yüksek, uzunlamasına derin çukurdur.
Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur   korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.

Müstahkem mevki.
Hendek, Yırım,
Or,
Dren,
Kodal,
Ür,
Kende,
Uhdut,
Siper,
Trap,

Asitan, 
Kapı önü, eşik anlamında eski bir sözcük olarak kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ