Nesnas, Yarısı insan, tek gözlü ve tek elli masal yaratığı ...

Nesnas,
Yarısı insan, tek gözlü ve tek elli masal yaratığı.
Nesnas, yarı insan, tek elli ve tek ayaklı olup sıçrayarak yürüyen efsanevi bir yaratık ve şıkk ya da şakk, cinler topluluğunda yer alan, yarı-insan biçiminde efsanevi bir yaratıktır.
Gece Masallarından yarı insan yarı cin, Hilekar, Nasnas.
Yarı insan yarı cin, tek kol, tek bacak, tek göz ve yarım kalp. Bu yaratık şekil değiştirir ve hiç konuşmaz. Ama çok hilekardır.

Bazı masallarda bahsedilen Nasnas, bir cin olan Shigg ve insandan olduğuna inanılan bir melezdir. Yarı insan yarı yaratık görünüşü vardır. Görünüşte canavar olan bir yarım yaratık olan cinlerin, iblis ruhu vardır. 

Bir masal yaratığına, Canavar denir. 
Korkunç, çok iri ve olağanüstü güçlü masal yaratığına, ise Dev denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ