Kuran ve hadislerin açık anlamlarından başka hiçbir yorum kabul etmeyen ve kıyasa yer vermeyen Sünni mezhep...

Zahiriye,
 
Davudiye,
Zahirilik,
Davud bin Ali bin Halef el-İsbahani,
D. 815 Küfe – Ö. 883 Bağdad,
Davud ez-Zahiri olarak fıkhi ve kelami mezhep.
Bu mezhep Zahiriye, Davudiye adıyla anılır.

Kuran ve hadislerin açık anlamlarından başka hiçbir yorum kabul etmeyen ve kıyasa yer vermeyen Sünni mezhep. İslami hükümleri Kuran ve Sünnetin zahiri anlamlarını temel alarak yorumladığı için Zahiriye olarak adlandırılır. Bu yaklaşımı ile yalnız fıkıh alanında değil, kelam alanında da diğer mezheplerden ayrılır. İbn Hazm, mezhebi geliştirerek sistemleştirmiştir.

Zahiri mezhebi bir İslam dini fıkıh mezhebidir. Zahiriye mezhebi, ayet ve hadislerin zahir yani görünen anlamlarından başka hiçbir delili ve kıyası kabul etmez. Yani temel kaynak kitap ve sünnettir. Sünnet de Kuran gibi Allah'ın bir vahyidir. Allah'tan başka bir varlığa ibadet edilemez. Müslümanların bir halife seçmeleri vacib' tir. Hakkında nas bulunmayan bütün şeyler mübah' tır. Bu ilke, Zahiriye mezhebinin bazı garip sonuçlara ulaşmasına yol açmıştır. Büyük günah işleyen kişi kafir sayılmaz. Bunlar tövbe ederlerse günahları bağışlanır. Yine mezhebin uygulamaları arasında mirasın paylaşılması sırasında hazır bulunan, ancak varis olmayan akrabalara razı olacakları ölçüde pay verilmesi gerekir. Evlilikte, Hakim, sağlık nedenleri ve geçimsizlik gibi gerekçelerle evliliğe son veremez.

Zahiriye mezhebi, Endülüs'te güç kazanmış. Günümüzde takipçisi kalmamıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ