Halk dilinde nisan ayına verilen ad ...

Açaray,
Nisan ayı, 
Arapça (nisan), 
Süryanice (nisanna), 
Abrul.
April,
Abril,
Aprel,

Mart ile Mayıs ayları arasındaki ay,
Gregoryen Takvimi'ne göre yılın 4. ayı olup 30 gün çeker. 
Nisan sözcüğünün, Arapça (nisan), Süryanice (nisanna), 
Sümerce, nisag ilk meyveler anlamında kullanılmış. 
Akadca (nisanu) ve İbranice (nisan) sözcüklerinden alındığı söylenebilir. 
Abrul ayı da denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ