Eski dilde, kapsamını genişletmek, kapsamına almak. ..

Teşmil,
Arapça, (ﺗﺸﻤﻴﻞ) 
Kapsamına alma, genişletme, yayma.
Teşmil etmek. 
Kapsamını genişletmek, kapsamına almak.
Eski dilde, kapsamına alma, genişletme, yayma.
Arapça, şumul, içine almak kelimesinden türemiştir.
Şumul kapsam demektir.
Bir şeyi kapsamı içine alma, yayma.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ