Ekonomide ürün ve servis fiyatlarının genel düzeyde sürekli ve hissedilir artışı ...

Enflasyon,
İngilizce, inflation
Fransızca inflation
Para şişkinliği.
Gereğinden fazla artış, şişkinlik
Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artış.
Halk ağzında Pahalılık.
Para değerinin düşmesi ve fiyatların yükselmesi şeklinde kendini gösteren ekonomik durum.
Piyasaya gerektiğinden fazla kağıt para çıkartmaktan dolayı paranın değeri düşüp fiyatların yükselmesi.
Ekonomide enflasyon, ürün ve servis fiyatlarının genel düzeyde sürekli ve hissedilir artışını ifade eder. Genel yanılgının aksine, söz konusu olan mal ve servis fiyatlarındaki artış değil, paranın alım gücünde olan azalmadır. 

Enflasyonun, ılımlı kabul edilen bu oranın çok üzerinde, ayda %50’den fazla artış göstermesi, ve kontrolün dışında yükselmesi hiper enflasyon, tam tersi bir senaryoda, enflasyon oranının sıfırın altına düşmesi ise deflasyon olarak adlandırılmaktadır.

Enflasyon hesaplamaları için resmi istatistik kurumları tarafından belirlenen ve temsili bazı malları içeren bir sepet oluşturulur. Resmi istatistik kurumları, fiyat değişimi saptamaları için her ay, muayenehaneler, benzin istasyonları, hizmet sağlayıcı gibi birçok yeri inceler. Oluşan  bu endeks kullanılarak Enflasyon hesaplanır. G
enel olarak aşağıdaki şekilde hesaplanır.

Tüketici Fiyat Endeksi(TÜFE)
Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE)
Toptan eşya fiyat endeksi(TEFE) 

Ulusal rezerv, gıda ve enerji fiyatları gibi değişken sektörleri dışlayan çekirdek enflasyon verilerini kullanır. Dış faktörler, bu tür mallar üzerindeki fiyatları etkileyebilir ve bu da genel enflasyon oranını yansıtmayabilir. Bu sektörleri enflasyon verilerinden çıkarmak, enflasyonun durumu hakkında daha doğru bir tablo çizer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ