Damıtılarak elde edilen alkollü içki...

Arak,
Arakı,
Rakı,
Damıtılarak elde edilen alkollü içki.
Spirit, 
Damıtılmış alkollü bir içki.
Arapçada ter anlamına gelen arak sözcüğünden türetilmiştir. Rakının üretim tekniğine dayalı bu varsayım akla daha yakındır. Sonuçta imbikte damıtma işlemi sırasında ter damlacıkları gibi damlalar oluşmakta ve birleşerek oluktan dışarı akmaktadır. 

Doğu Hindistan, Malezya, Seylan ve İran'da çeşitli bitkilerin damıtılması sonucu ortaya çıkan içkilere arak denir. Tekel 1926 yılında kuruldu ve aynı yıl rakı imaline başladı. Tekel rakısı olarak piyasaya çıktı.  Tekel' in adı o dönemde İnhisarlar Dairesiydi. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ