Beşe, Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında bahar aylarına verilen ad...

Beşe,
Anadolu’da yaşayan Türkmenler arasında bahar aylarına verilen ad.

Beşe sözcüğü, 
Özellikle yeniçeriler arasında ileri gelen anlamında kullanılan bir sözdür.
Kimi Türk boylarında büyük çocuk demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ