Nesli tükenmeye başlayan üzüm çeşitlerinden biri ...

Şam üzümü,
Şamüzümü,
Şamrazakısı,
Şamı üzümü, 
Sarı renkli oval bir üzüm türü. 
Sofralık, beyaz renkli bir üzüm türüdür. 
Üzüm, 2-3 çekirdekli ve beyazdır. Hatay, Malatya ve Amasya yöresinde yetiştiriliyor. Salkımları silindirik ve taneleri ovaldır.

Nesli tükenmeye başlayan diğer üzüm türleri şunlardır.
Acai,
Azezi,
Bikeri,
Dımışkı,
Hacıkıran,
Hatun Parmağı, 
Hönüsü, (Sofralık, Gaziantep yöresinde yetiştirilir)
Kabarcık, Kara üzüm, Kureyş,
Mahrabaşı, Misk üzümü, Müşküle üzümü,  
Şakşaki, (İri taneli bir üzüm çeşidi)
Şam üzümü - Şamrazakısı, (Kalın kabuklu bir çeşit üzüm)
Şam büzgülüsü, (Siyah, kalın kabuklu, iri ve sert taneli, çekirdekli bir çeşit üzüm).
Şaravarmaz, (Tadı az, pek aranmayan bir çeşit üzüm),
Şilfoni üzümü,
Tahnebi, Tilgören üzümü, Tilki üzümü,
Yörük karası,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ