Osmanlılar döneminde Bingazi ve Trablus'taki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan alınan vergi ...

Lez,
Osmanlı devletinde Trablusgarp ve Bingazi' den alınan vergiler.
Osmanlılar döneminde Bingazi ve Trablus'taki hurma ve zeytin ağaçlarıyla kuyulardan alınan vergi.

Reftiye vergisi; 
Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimata kadar ihraç edilen maldan alınan vergidir.


Osmanlı Devletinde Alınan Vergiler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ