Çabucak gönderme ...

İtare,
Çabucak gönderme,
Göndermek işi, 
İrsal,

Hızla gönderme, yollama.
Buradaki hız Tayeran kelimesinden gelir. 
Uçurma veya uçurulma.
Otomobil tekeri

İtar,
Bir şeyin peşini bırakmayıp takib etme.

Dikkat ve hiddetle bakma.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ