Birbirine uyma, uygun gelme ...

合う
Tevafuk,
Arapça uygun gelme, توافق
Birbirine uyma, uygun gelme,
Birbirine uygunluk. 
Muvafık oluş. 
Rast gelme hali. 
Nizamlanmış biçimde birbirine uygun olmak.
Denk düşme,
Uygun gelme.
Kaçınılmaz tesadüf.
Uygunluk anlamındaki vefik kelimesinden türetilmiştir.
Tevafuk kelimesinin  lugat manası, birbirine uygunluk, denk gelme, latifane bir ahenkle uyum içinde olma demektir. Kainatta hiçbir şey başıboş ve düzensiz yaratılmamıştır. Her şeyde bir düzen, bir ahenk ve uyum vardır. 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ