Avı çok olan yer, av yeri...

Avlak,
Avı çok olan yer.
Av yeri.
İng. hunting ground.
Öneze, 
Önese, 
Önez, 
Önezi,
Avcıların av  beklemek için taş yığınlarından yaptığı pusu.
Sürek avında pusuda av bekleyen avcı.


Evsin,
Bek,
Avsin,
Avcı kulübesi,
Avcı pusu yeri.
Avcıların av beklemek için taş yığınlarından yaptıkları pusu, evsin.
Sürek avında pusuda av bekleyen avcı.
Avcının pusu yeri olarak kullanılan doğal çukur ya da çalı çırpıdan yapılmış kulübesi.
Avcının avlanmak üzere yere yatmış durumu.

Gömültü,
Gümele,
Avcının av beklediği yer, gömültü.
Avcının avını beklerken içine saklandığı çukur.

Becene,
Avcılar için göl kenarında yapılmış kulübe .

Dadamık,
Avı çekmek için dökülen yem.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ