Tibet’te, Asya’nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü ...

Yak,
Otas,
Moğolca: otas
Tibet öküzü.
Tibet’ te, Asya’ nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ