Tibet sığırı ...

Yak,
Tibetçe yak
Tibet sığırı, 
(Bos grunniens).
Tibet öküzü, 
Seba,
Otas (Moğolca).

Horuldayan sığır,
Özellikle sırtına fazla yük yüklendiği zaman çıkardığı, seslerden dolayı denir.
Tibet' te, Asya'nın bazı yörelerinde yabani veya evcil olarak yaşayan, kılları uzun öküz türüdür. Boynuzlugiller (Bovidae) familyasından Tibet ve Himalaya bölgeleri ve de Moğolistan'da bulunan uzun tüylü kamburlu bir sığır türüdür. Büyük evcil bir nüfusa ek olarak, küçük korunmasız vahşi bir yak nüfusu vardır. Evcilleri de, yabanileri de sürü hayvanlarıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ