Satranç oyununda, oyunu sonra erdiren hamleye verilen ad ...

Şah Mat,
İngilizce, checkmate.
Satranç oyununda, oyunu sonra erdiren hamleye verilen ad.
Satrançta mat bir anlamda şah ve mat'ın kısaltılmışıdır. 
Şah tehdidi altındaki, Şah hiçbir şekilde kendini güvenceye alamıyorsa oyun mat ile sonuçlanmış demektir. Kısaca mat edebilmek için önce şah çekmeliyiz. Şah şu aşağıdakilerden hiçbirini yapamıyorsa oyun mat ile sonuçlanmış demektir.
  • Şah çeken taşı almak
  • Araya taş kapatmak
  • Şah tehdidinden güvenli bir kareye kaçabilmek.
Satrançta, yüzden mat vezirin rakip şahın tam karşısına gelerek bir başka taşın desteğiyle oluşturduğu mattır. Sonuçta şah ve vezir yüzyüze gelirler. Bu mat türüne ölüm öpücüğü matı da denir. Bir de satrançta sıklıkla rastalanan Koridor Matı veya Arka Yatay Matı vardır.

Satrançta, her oyuncunun başlangıçta 16 taşı vardır: 
Bunlar; Şah (1), Vezir (1), Kale (2), Fil (2), At (2), Piyon (8)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ