Anadolu'da neolitik çağda ekilmiş iki ilkel buğday türünden biri ...

Emmer,
(Triticum dicoccum).
Einkorn,
(Triticum monococcum)
Kavılca, 
Kavlıca
Kabulca,
Kabılca .
Kablıca.

Dünyanın en eski buğday türlerinden olan Kavılca,  Çatal siyez veya Gernik buğdayı da denir.

Bu buğday çeşidinin tarımı Kuzey Anadolu' da Kars ve Kastamonu yörelerinde halen yapılmaktadır. Kavılca buğdayı soğuk iklime uyum sağlamış bir türdür. Bu buğday türü kış şartlarına uygun olduğundan diğer buğday çeşitlerine göre yapısı farklıdır. Buğday çekirdeği kabuk sayısı bakımından diğerlerine nazaran daha fazla olup başağındaki çatallar daha da kalınlaşmıştır. Ekin hasadı esnasında kabuklarının ayrılması, diğer buğday çeşitlerine göre daha zordur. 

Kavılca buğdayı da emmer grubu buğdaylar içinde değerlendiriliyor. Anadolu'da Emmer çeşidi buğdayların tümüne kablıca, kavlıca buğdayı denmektedir. 

Kastamonu'da yetiştirilen siyez buğdayı ise kavılca buğdayı ile akrabadır. İklime uygun olarak değişiklik göstermektedir. Öyleki çıplak görünüşünden dolayı siyez buğdayına cıbıl arpa denmektedir. Benzer şekilde kavılca buğdayı, siyezin daha çatallısı anlamına gelen çatal siyez olarak da anılıyor.
Diyarbakır, Ergani İlçesindeki bir höyükte yapılan arkeolojik kazılarda Emmer ve Einkorn buğday çeşidine rastlanmıştır.

Kastamonu'nun meşhur siyezi ve Kars'ın kavılcası bu antik buğday grubu içindedir.

DÜNYANIN EN ESKİ BUĞDAY TÜRLERİ

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ