Sünnet etme ..

Hatn,
Arapça, ختن
Hitan,
Hatin, Sünnet eden.

Damat.
Sünnet etme.
Azr, Sünnet etmek.


Sünnet etmek, erkeklerde penis başını örten üstderinin kesilmesidir. Penis başını koruyan üst deriye prepus denir. Bu derinin uygun şekilde kesilip atılmasıdır. Küçük çocuklara kesilen bu deri parçası ile pilav yapılacağı denir. Penis başına glans denir ki böylece glans'ın açıkta kalması sağlanır.

Sünnet etmek, erkeklere uygulanan (Bazı toplumlarda kızlara da uygulnıyor.) dini veya kültürel gerekçelerle uygulanır. Bu işlemin antik Mısır medeniyetinde uygulandığı bilinmektedir. Bazı toplumlarda sünnet olmayan erkeklere evlenme hakkı verilmemektedir.

Arapça sünnet,
Sünnet kelimesi, adet, yol, davranış anlamlarına gelir.
Kanun, yol, adet.
Siret-i hasene.
Sünnet'e Farz-ı Nebevi de denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ