Benzersiz, eşsiz ...

Yetime,Benzersiz,
Eşsiz,

Aarpça, Yetime یتيمه
Arapça yetim kız çocuğu.

Eski dilde Yetim kız anlamına gelen Yetime kelimesi eşsiz manasındadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ