Bazı Vakıf kuruluşlarında yoksulların doyurulması için ayrılan ödenek ...

İtamiye,
İtamiyye,
Arapça, İt'amiyye, 
Arapça, إيتامي ل
Bazı vakıf müesseselerinde fakirlerin doyurulması için ayrılan tahsisat.
Bazı vakıf kuruluşlarında fakirlerin doyurulması için ayrılan ödenek, itamiyedir.

Eskiden bazı vakıf kuruluşlarına ve yoksullara yemek verilmesi için ayrılan ödenek.

İmaret,
İmarethane,
Arapça, عمارت
Aşevi,
Bayırdırlık.
Hayrat için fakirlere yemek verilen yer.
Yoksullara ve öğrencilere yiyecek dağıtmak için kurulmuş hayır kurumu, imaret.


İstanbul'da Osmanlı'dan bu yana varolan ve halen bu işlevini sürdüren Mihrişah Valide Sultan İmarethanesidir. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ