Kısır olan kadın ya da dişi hayvan …

Aslık,
Fr. Atrétélytrie 
Kısır olan kadın ya da dişi hayvan.
Halk arasında, kısır olan (kadın veya dişi hayvan).

Fr. Bisexe ou bisexué, e, bisexuel 
Kızlık zarı yırtılmamış. 
Kesilmeye muhtaç kızlık zarı.  
Tam oluşmamış kızlık zarı.
Üreme organı noksan kadın.
Kısır kadın veya dişi hayvan.
Kadınlık organı bitişik olup karı koca olamıyan kadın (TDK).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ