Yargı vesayetinin egemen olduğu yönetim biçimi ...

Jüristokrasi,
İng juristocracy,
Yargıçlar yönetimi,
Yargının siyasal rejim üzerinde üstünlük kurmasıdır. 
Jüristokrasi, yargıçlar yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Demokrasiye zıt bir kavramdır. Demokrasinin aksine, yargıçların oligarşik bir yönetim oluşturmasıdır.  Juristokrasi, fonskiyon gaspı da denir. Olgunlaşmamış demokrasilerde sıklıkla görülen juristokrasi'de yargı kurumunun başındakilerin yorum kabiliyeti ön plana çıkar ve yargıçların yorumları ile şekillenen kanunlar ile ülke yönetilmeye çalışılır. Yargının, yürütme üzerinde üstünlük kurması sebebiyle olagarşik yönetim biçimine girer.   

Yönetim biçimleri şunlardır:
Aristokrasi
Cumhuriyet
Demokrasi, Despotluk
Federasyon
Komünizm, Konfederasyon
Mediokrasi, Meritokrasi, Meşrutiyet, Monarşi, Mutlakiyet
Oligarşi, Otokrasi
Parlamenter monarşi (Meşrutiyet), Plütokrasi
Sosyalizm,
Teknokrasi, Teokrasi, Totalitarizm

Mediokrasi, İkinci sınıf bir toplum olmayı kabullenen kişilerin egemen olduğu yönetim biçimi.
Otokrasi, Hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimi.
Etokrasi, Yalnızca ahlak üzerine kurulu yönetim biçimi.
Timokrasi, Siyasal hakların yalnız varlıklı sınıfa tanındığı yönetim biçimi.
Plutokrasi, 
Meritokrasizm.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ