Mardin yöresinde yerel çalgıcılara verilen ad …

Mıtrıp,
Mıtrıp, Arapça bir kelimedir. 
Mardin yöresinde yerel çalgıcılara verilen ad.
Mıtrıp kelimesi cimri, kavgacı anlamına da gelmektedir.
Neşeli adam, Neşesi bol kimse için Mıtrab denir.
Mutribiyah, motreb, mıtırb kelimeleri müzisyen anlamına gelir. 


Bu terim müzik eğlence sektörü içine dahil olan bir Çingene grubu için kullanılabilir.

Türkiye’de, Mardin, Doğubeyazıt, Siirt, Hakkari, Van, Diyarbakır gibi yörelerde daha çok çingene topluluklarına mıtırb, mıtırp, motreb, karaçi veya mıtrıp olarak tanımlanır (kürtçe
karşılığı mitribi). Çoğunlukla bu çingene topluluklarının belirgin özelliği müzik ile meşgul olmalarıdır. Bulundukları bölgelerde genel olarak yaptıkları işlerle, mesleklerle ön plana çıkmış ve aynı zamanda bunu bir kimlik olarak benimsemiş topluluklardır. (Kalburcu, sepetçi, elekçi, pallacı, mütrib gibi)

Çingeneler için gypsy kelimesinin kökeninde onların Avrupa’ya Mısır’dan geçmiş olmaları yatmaktadır. Egyptian (Mısırlı) zaman içinde gypsy şeklinde bütün çingene topluluklarının
genel adı olmuştur. Çingene toplulukları, Kıpti, Athinganlar, Atzinganlar, Romiti, Luri, Zingari, Zigeuner, Zott gibi adlar almışlardır. 

Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında, Çingane, Cingan, Poşa,  Kıpti, Abdal, Roman, Pırpırı, Karaoğlan, Todi, Mango gibi isimler aldıklarını, Kürtler arasında mıtrıp, mıtırb, qereçi, goyende gibi isimler aldıklarını görmekteyiz. 

Mardinli yönetmen Halil Aygün, dört dilde hazırlanan Dom adlı belgesel ile güneydoğu'da, çingenelerin hayatlarını anlatmıştır. Nusaybin'de geçimlerini düğünlerde balık ve yılan derisi ile kaplı bir enstrüman olan rebap çalarak sağlayan çingeneler anlatılmıştır. Dom adlı belgesel ile Unesco' ya başvurulmuştur. Bu bölgede yaşayan çingenelerin somut ve somut olmayan kültürel miras listesine alınması ve kültürlerinin korunması istenmiştir.

Mardin Efsaneleri - Işşak Çalgıcılar (Hasan Çuha)

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ