Makro ekonomide reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi durumu, durgunluk ...

Resesyon,
Durgunluk,
Fr. recéssion 
İng. recession,
Alışverişin azlığı vb. nedenlerle piyasanın durgun olması, resesyon. Ekonomide, durgunluktur. Ekonomik aktivitede genel olarak yavaşlama ile sonuçlanan iş çevrimi daralmasıdır. Makro ekonomide reel Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYİH) birbirini takip eden iki çeyreklik dönemde negatif bir ekonomik büyüme göstermesi, durgunluk durumudur. 

GSYİH, yatırım harcamaları, kapasite kullanımı, hanehalkı geliri, iş karı ve enflasyon gibi makro ekonomik göstergeler iflas ederken, işsizlik oranı yükselir. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak nitelendirilir. Ekonomideki daralma ılımlı değil şiddetli olursa buna depresyon denmektedir.

Bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinde gerileme yaşanması nedeniyle reel gayri safi yurt içi hasılanın düşmesi, ekonomik faaliyetlerde duraklama, reel ekonomik faaliyetlerde daralma aşamasıdır. Bir finansal kriz, dış ticaret şoku, olumsuz bir arz şoku veya bir ekonomik balonun patlaması gibi çeşitli olaylar tarafından tetiklenebilir. Hükümetler genellikle para arzının artırılması, devlet harcamalarının artırılması ve vergilerin düşürülmesi gibi geniş makro ekonomik politikaları benimseyerek resesyonlara tepki vermektedir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ