Hükümdarın tüm siyasal erki elinde bulundurduğu yönetim biçimi ...

Otokrasi,
(Fr. autocratie).
Demokrasinin giderek bittiği yönetimdir.
Monarşinin bir çeşididir. Mutlakiyyettir.
Latince'den Autos kendi ve kratos erk kelimelerinden otokrasi kelimesi üretilmiştir. Anlamı kısa şekilde ifade edildiği gibi hükümdarın, bütün siyasal kudreti elinde bulundurduğu bir yönetim biçimidir. Bütün siyasi kudreti elinde bulunduran yönetim biçimi. Monarşi ile az bir farklılık gösterir. Monarşik yönetiminin Anayasal sınırlamaları olmayan şeklidir. Egemenlik kullanımında sınırlama ve denetimin olmadığı, iktidarın kendinden başka hesap vereceği muhatabının bulunmadığı, yönetimin kişi ya da grubun elinde toplandığı yönetim şekli. 


Hükümdar otoritesinin hiçbir şekilde tahdit edilmemiş olması otokrasidir. İktidar erkinin, hükümdarın tüm siyasal kudreti elinde bulundurduğu yönetim biçimidir. Otokrasi, teokrasi, demokrasi arasında yakın ilişki vardır. Bu yönetim sistemleri arasında geçiş çok kolaydır. Hepsi birbirini bünyesinde bulundurur.  

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ