Anlaşmalı iflas ...


Konkordato,
İt. concordato,
İng. Concordat,
(Arapça, شهادة المفلسة)
Anlaşmalı iflas.

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma. 
Konkordato ya da diğer bir ifadeyle iflas anlaşmasıdır.

Konkordato, Borçların yeniden yapılandırılması suretiyle iflasa tabi borçluların mali durumunun düzeltilerek iflastan kurtulmasını, diğer borçluların ise mali durumunun düzeltilmesini amaçlayan, alacaklıların da belirli bir tenzilatla veya vadede alacağına kavuşmasını sağlayan ve mahkemenin tasdikiyle taraflar açısından bağlayıcı hale gelen bir anlaşmadır. Borç ve alacak konularıyla ilgil bir hukuk terimidir.

Konkordato, Papalık makamıyla başka hükümetler arasında yapılan anlaşmaya da Konkordato denir.  XI. yüzyıldan sonra, Papalık ile Katolik devletler arasındaki karşılıklı ilişkileri düzenleyen anlaşma.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ