Erzincan'ın Kemah ilçesinde bir kale ...

Pekeriç,
Kemah,
Pekeriç Kalesi, 
Erzincan’ın Tercan ilçesi Çadırkaya beldesinde bulunur. Pekeriç kalesi, yaklaşık 100 m. yüksekliğinde doğal bir kayadan meydana gelmiştir. Kayaların oyulması ile odalar, merdivenler ve sarnıçlar yapılmıştır. 
Kaleye ait surlardan günümüze çok az kalıntı gelebilmiştir. 

Kemah Kalesi
Anadolu'nun en eski ve tabi kalelerinden birisidir. Hitit-Urartu döneminde çevresi surlarla çevrili sarp kayalar üzerine kurulmuştur. Kalenin, iç içe iki yapısı vardır.

Erzincan, Kemah İlçesinin Kemah Boğazına bakan kayalık bir tepede olup ulaşımı son derece güçtür. 
Kaleye Ani, Brana, Gamahha ve Berberi Zemin Kalesi isimleri verilmiştir. Arşak krallarının ismi geçiyor. Hititler zamanında yapıldığı sanılıyor. Kemah Kalesi, Orta Çağdan kalmıştır. Yörenin XI. yüzyılda Selçuklulardan Mengücek Bey tarafından ele geçirilmesi ile birlikte Kemah kalesi Selçukluların eline geçmiştir. 

Kalenin en ilginç yönü güneye bakan yönündeki üç katlı demirden yapılmış kapısıdır.  Ayrıca yontma kesme taşlardan yapılmış Kral Kızı Kulesi de üzerinde durulacak bir eserdir. Kale eski kayserlerden biri tarafından yaptırılmıştır. Sonra Uzun Hasan’ın eline geçmiş ve Timur muhasarasına uğramış. Sonra I. Selim şehzadeliği sırasında bu kaleyi fethedip içine asker koymuştur. Sonraları Şah İsmail isyan ederek bu kaleyi ele geçirmiş. Sonra Sultan Selim tahta geçince ilkönce Acem’e savaş açmış. Anadolu içinden gelip Kemah kalesini kuşatmış ve fethetmiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ