Dünya'nın Güneş etrafında dönerken 21 Mart ve 22 Eylül günlerinde bulunduğu noktaları birleştiren ve Güneş merkezinden geçen eksenin iki ucu ...

İtidaleyn,
Arapça, اعتدالين
İng.: precession  
Fr.: precession  
Alm.: Präzession 
Arapça Takdüm-i itidaleyn.

Dünya'nın Güneş etrafında dönerken 21 Mart ve 22 Eylül günlerinde bulunduğu noktaları birleştiren ve Güneş merkezinden geçen eksenin iki ucu .

Devinme olayı;
Yerin dönme ekseninin tutulum düzleminin normali çevresinde bir koni çizecek biçimde (hani topacın kafa sallamasını andıran bir koni devimi yapması gibi) çok yavaş olarak dönmesi, presesyon. 


İtidaleyn,
Eski dilde gökbil. 
Dünya'nın Güneş çevresindeki yörüngesinde 22 eylül ile 21 mart günlerinde bulunduğu noktaları birleştiren doğru ile Güneş merkezinden geçen eksenin iki ucu. 

Takadüm-i itidaleyn.
Presesyon.
Ekinoksların presesyonu, (İng. precession, precession of equinoxes).
Yerin dönme eksenin ortalama kutup çevresinde ağır ağır, çok yavaş bir koni hareketi yapması nedeniyle oluşan hareket.

Astronomi'de güneş etrafındaki mahrekte 22 Eylül (itidal-i harifi) ve 20 Mart (itidal-i reb) tarihlerinde bulunduğu noktaları birleştiren güneşin merkezinden geçen nazari mihver ve bunun iki ucu. Bu mihvere, mihver-i sagir denir.

Ekinoks
Fr. équinoxe 
İng. equinox
Gün tün eşitliği.

21 Mart - 23 Eylül,
Farsça, Altı aylık fasılalarla gece ve gündüzün eşit oluşu.

Yıl içinde gece ile gündüzün eşit olduğu zaman ekinoks kelimesi ile ifade edilmektedir. Bu zamanda Güneş ışınları ekvatora dik gelmektedir (21 Mart-23 Eylül günleridir).

Ekinokla, 23 Eylül’de Güney kutup noktasında, 21 Mart’ta ise Kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz süreleri başlamaktadır. Güney yarımkürede sonbahar, Kuzey yarımkürede ise ilkbahar başlar. Kuzey kutup noktasında 6 aylık gündüz, Güney kutup noktasında ise 6 aylık gecenin başlangıç tarihidir.  Dünya üzerinde gece ve gündüzler birbirine eşit olarak yaşanır.

Güneş, ekinoks tarihlerinde tam olarak doğudan doğup tam olarak batıdan batmaktadır.  Ekinoks tarihlerinde kutuplarda tam olarak alacakaranlık yaşanmaktadır.  

21 Mart’tan itibaren 23 Eylül’e kadar güneş ışınları Ekvator’un kuzeyinde kalan bölgelere dik açıyla geldiğinden, Kuzey yarımkürenin gündüzleri Güney yarımküreye göre daha uzun yaşanmaktadır.  23 Eylül’den itibaren 21 Mart’a kadar güneş ışınları Ekvator’un güneyinde kalan bölgelere dik açıyla geldiğinden, Güney yarımkürenin gündüzleri Kuzey yarımküreye göre daha uzun yaşanmaktadır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ