Dünyanın en önemli sulak alanlarından biri olan, Kırşehir'in 35 km. doğusunda bulunan kuş cenneti olarak bilinen, tektonik göl ...

Seyfe,
Seyfe gölü,

Kırşehir'in 35 km. doğusunda, Mucur'a 20 km. olan sığ, tektonik göl. Rakımı 1080 m. olan göl Seyfe ovasında bulunur. Göl alanı 1550 hektardır. Gölün derinliği, kıyıdan 4-5 m. olup maksimum 10-12 m. dir. Kapalı havzada bulunan gölün uzunluğu 10 km, genişliği 5 km, çevresi 26 km. dir.

Dünyada nesilleri azalan flamingo kuşlarının konakladığı bir yer olan ve kuş cenneti olarak bilinen Seyfe Gölü kapalı bir havza olduğu için suyu, durdukça tuzlanır. Bu tuzlu suyu eskiden var olan Tekel İşletmesi tuz üretimi için kullanmış.

Seyfe Gölü ve çevresi 1990 yılında, 600 binden fazla çeşitli türden kuşlar konakladığı için Tabiatı Koruma Alanı ilan edilmiştir. Göl aynı zamanda birinci derece Doğal Sit Alanıdır. Uluslar arası Kuşları Koruma Konseyi ( ICDP) tarafından, Seyfe Gölü’nde yaşayan 27 tür kuşu koruma listesine almıştır. Nesilleri azalan bu kuşlar, Türkiye’nin de taraf olduğu Bern sözleşmesi ile koruma altına alınmıştır. Av mevsiminde avcılar tarafından vurulan bu kuşların nesillerinin azalmaması için önlemler alınmış ama uygulanmamış.

Seyfe Gölü,

Bu gölde 50 ayrı kuş türünün kuluçkaya yattığı, 182 kuş türünün barındığı ve yaklaşık 25 kuş türünün de göç sırasında uğradığı göl Aralık 2006 yılında kurutulmuştur.

Göl, batı ve kuzeybatısındaki pınarlar ve dip kaynakları ile drenaj alanı yüzeysel akışı  ile göl alanına düşen yağışlarla beslenmektedir. Boşalımı ise buharlaşma ile gerçekleşmektedir.

Göl kıyılarının büyük bir bölümü çamurlu ve düzdür. Gölü besleyen en önemli tatlı su kaynağı olan Seyfe pınarlarının göle ulaştığı yerde küçük bir delta oluşmuştur. Seyfe pınarlarının suları küçük bir rezervuarda tutulmakta ve yazın sulamada kullanılmaktadır. Rezervuar çevresinde ve batı kıyılarında kavaklık ve söğütlük alanlar bulunmaktadır.

Seyfe gölü havzasında, Orta Anadolu step iklimi hakimdir. Gölü çevreleyen alanlar ağaç ve çalı örtüsünden yoksundur. Göl suyu tuzlu olduğu için su içi bitkilerine rastlanmaz. Göldeki en önemli canlı grubunu su kuşları oluşturmaktadır. Göl suları tuzlu ve sodyumlu olduğundan balık türlerine rastlanmaz.

Göl tabanı sakarca kazı, suna, angıt, çamurcun ve sakarmeke gibi kalabalık kuşların beslenmesi bakımından son derece önemli olan, chironomidae  larvaları ve kabuklular bakımından çok zengindir.

Seyfe Gölü ve havzasında, flamingo, ak pelikan, kaşıkçı, küçük ak balıkçıl, macar ördeği, uzun bacak, kılıç gaga, mahmuzlu kız kuşu, akdeniz martısı, karabaş martı, gülen sumru kuluçkaya yatan önemli kuş türleridir. Seyfe Gölü , Tuz gölünden sonra flamingonun ülkemizdeki en önemli üreme alanı gölün doğusundaki adalarda yaklaşık 2000 çift flamingo kuluçkaya yatar. Göl, sonbaharda yüzbinlerce ördeğin konaklama alanıdır. Göl ve çevresi sonbaharda hacı leyleklerin önemli toplanma alanıdır.

Göl çevresindeki halkın temel uğraşısını tarla tarımı ve hayvancılık oluşturmaktadır. Buğday, şeker pancarı, arpa, mercimek, nohut, fasulye, yulaf ve ayçiçeği tarımı yapılır. Meyve ve bağ tarımı da yapılmaktadır.

Kırşehir'de Ramsar Sözleşmesi’ne dahil olan ve Milli Park niteliğinde korumalı bölge statüsüne sahip Seyfe Gölü, kuruyarak çorak bir toprak haline geldi. Seyfe Gölü Kuş Cenneti’nde önemli ve radikal kararlar alınamadığı gibi alınan kararların da bir türlü uygulamaya sokulmaması üzerine göl, 2006  Aralık ayında tamamen kurumuştur.Ekosistem

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ