Doğu kilisesinin ayin usullerini benimsemiş papaz ...

Pop,
Doğu kilisesinin ayin usullerini benimsemiş papaz.
Papaz, Hristiyan din adamı, peder. Peder sözcüğü ise baba, anlamına gelir. Farsça kökenli peder sözcüğü de Türkçede zaman zaman papaz anlamında kullanılır. Papaz kelimesinin, kökü Yunanca büyük, ileri gelen manasındaki presbus'tan gelir. Papaz bazı Hristiyan kiliselerinde piskopos ile diyakoz arasında yer alan din adamıdır. Temel görevleri sakramentleri idare etmektir. Rahip sözcüğü Arapça kökenlidir. Türkçeye Rumca papas sözcüğünden geçmiştir. 


Hristiyanlarda genellikle manastırda yaşayan evlenmemiş papaz, keşiş, karabaş.
Eksarh, Doğu Kilisesinde baş papaza verilen san.
Türkçede rahip (kadınsa rahibe) sözcükleri de papaz anlamında kullanılır.  Rahip sözcüğü zaman zaman islam dışındaki dinlerdeki din adamları için de kullanılır. Rahip sözcüğü Arapça rahab (korku, hürmet) kökünden gelir.

Kardinal, Fr. cardinal, Papayı seçen, danışmanlığını yapan başpapazlardan her biri.
Keşiş, Ermeni Papazı.

Papa, 
İt. Papa,
İng. Pope,
Roma Katolik kilisesinin, bir meclis tarafından seçilen, Vatikan'da oturan ve Hz. İsa'nın vekili sayılan başkanı.
Patrik, Ortodoks ve bazı Doğu kiliselerinin başkanı.
Piskopos, Katoliklerde, bir bölgenin din işlerine başkanlık eden, papazlığın en yüksek aşamasında olan din görevlisi.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ