Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede ya da bölgede borçların ertelenmesi ...

Moratoryum,
Fransızca moratorium, 
İng. moratorium 
Erteletim, 

Latincedeki geciktirme anlamına gelen mora ve moratorius sözcüklerinden alınmıştır.
Vadesi gelmiş borçların kanunla, mahkeme kararıyla ve antlaşma ile ertelenmesine moratoryum denir.

Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede bir bölüm ya da tüm borçlardaki ödeme zorunluluğunun geri bırakılması, borçların ertelenmesi.  
Çok bunalımlı dönemlerde bir ülkede ya da bölgede borçların ertelenmesi.


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ