Osmanlı İmparatorluğu'nda alınan bir vergi çeşidi ...

Cizye,
(Arapça,  جزیه ) 

Gayrimüslim vergisi.
Müslüman olmayan erkek vatandaşlardan alınan vergiye Cizye denir. 
Cizye, askere gitmeyen azınlıklardan alınan vergidir. 
Müslümanların fethettikleri yerlerde, müslüman olmayanlardan alınan ve devlet teminatı altında bulunmanın karşılığı olan vergi.

Vergi, Haraç;
Osmanlı Devleti'nde alınan Şeri ve Örfi Vergiler adında iki tip vergi vardı.
Osmanlı İmparatorluğu'nda alınan vergiler;
 • Ağıl, Ağnam (sipahinin arazisine yaptığı ağıl için, ağnam ise koyun ve keçi üzerinden alınan vergilerdir.)
 • Arus, Aşar, 
 • Avarız, İlk önce savaş daha sonra sel, yangın gibi devletin paraya ihtiyaç duyduğu durumlarda sıkça toplandı.
 • Bac, Bedl-i, Bennak, 
 • Cizye  
 • Cürm-ü cinayet  
 • Çift resmi  
 • Damga, Deştbani,
 • Gümrük resmi 
 • Haraç  
 • İhtisab  
 • İspenç  
 • İştira ,
 • İltizam, 
 • İhtisab 
 • Maktu  
 • Mururiye resmi  
 • Müskirat resmi  
 • Nüzul  
 • Otlak resmi  
 • Öşür (Aşar) vergisi; Osmanlı döneminde köylülerden, ürettikleri tarım ürünleri için %10 oranında alınan vergi.
 • Rav akçesi  
 • Resm-i bostan  
 • Resm-i dönüm  
 • Ağnam resmi  
 • Resm-i hınzır  
 • Resm-i mücerred  
 • Resm-i sicill  
 • Rusum-e-eflak  
 • Selamet isni  
 • Tapu resmi  
 • Tekalif-i örfiye  
 • Temettü Vergisi  
 • Tuz resmi  
 • Zakat

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ