Osmanlı mülkiye ve ilmiye sınıflarında bir rütbe ...

Salise,
Amedcilik, 
Beylikçilik,  
Cizye muhassıllığı,
Çavuşbaşılık, 
Defterdarlık, 
Kethüdalık, 
Mektupçuluk, Mukataat nazırlığı, 
Rabia, Reis ül küttaplık, 
Salise, Saniye, 
Tersane eminliği, Tophane eminliği, 
Ula, 
Zecriyye, 

İslamiyetten önce Türklerde Yabgu, şad, tigin, alp gibi ünvan ve rütbeler kullanılıyordu. Büyük Selçuklular ve Anadolu Selçuklularında ise sahip (vezir), atabek, naip, pervane, emirül ümera ve melikül ümera gibi rütbeler vardı. Diğer İslam ülkelerinde de devlette alınan görevlere göre önceleri alt üst sıralamasına göre payeler verildi. Zamanla bu payeler rütbeye dönüştü.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ